Tag: Ayah

Puisi Ayah

Puisi Ayah – Ayah biasanya diidentikkan dengan seorang lelaki yang sudah menikahi ibu kita secara sah, yang kemudian perkawinan merekalah yang melahirkan kita. Walaupun ada juga ayah tiri, tetapi itu saya yakin akan sangat berbeda rasanya. Walaupun terkadang ayah tiri lebih baik dari ayah kandung, saya tidak memunafikan hal itu.

Ayah, juga disebut dengan kepala keluarga. Yang pada dasarnya adalah manager pada sebuah keluarga. Memang kebaikan dan usaha mereka tidak terlalu terlihat dalam hubungan sosial dalam sebuah keluarga. Padahal sebenarnya dasar dari sebuah keluarga sangat berpengaruh kepada yang memimpin. Keringat dan air mata dalam mecari nafkah dan membanya pulang ke rumah, merupakan jasa yang tidak ternilai yang sudah mereka kucurkan seperti lagunya Ebiet G. Ade. Mereka berkerja dari badn yang kekar, sampai menjadi keriput demi keluarga yang mereka cintai. Kumpulan puisi untuk ayah dan bapak terbaik :